Advies proces

Inzicht:

Kennismaken

Uitleg werkwijze

 

Overeenkomst tot dienstverlening

- omschrijven van de startvraag

- beschrijven van de adviesvraag

- bepalen van de op maat dienstverlening

- bepalen van de prijs

- beschrijven in Overeenkomst Tot Dienstverlening

Inventariseren en adviseren

Klantprofiel        Doelstellingen, kennis en ervaring. Financiële positie. Risicobereidheid

Inventariseren    Verzamelen van relevante informatie

                             Controleren op juistheid en volledigheid 

                             Prioriteren van behoeftes

                             Toetsen

                             Vertalen uitgangspunten en wensen naar cijfermatige onderbouwing

                             Presenteren van de mogelijkheden

                             Verifiëren en controleren

Adviseren            Formuleren van advies in adviesrapport

                             Bespreken van analyses en risico’s en (cijfermatige) onderbouwingen + vastleggen keuzes     

                                     * Financieringsbehoefte

                                     * Eigen middelen en herkomst 

                                     * Gewenste maandlast / Verantwoorde maandlast 

                                     * Dubbele maandlasten / overbrugging 

                                     * Rentevaste periode

                                     * Hypotheekdelen / vormen / looptijden

                                     * Fiscaliteiten / hypotheekverleden / oude rechten - nieuwe rechten

                                     * Keuze van geldverstrekker en toelichting

                                     * Betaalbaarheid nu en in de toekomst 

                                     * Overlijden

                                     * Arbeidsongeschiktheid

                                     * Onvrijwillige werkloosheid

                                     * Einde relatie

Bemiddelen      Denk aan

                                    * aanvragen offerte (renteaanbod en definitief aanbod)

                                    * Bankgarantie

                                    * Ontbindende voorwaarden

                                    * Verzekeringen

                                    * Contact met de notaris

Nazorg              Denk aan

                          Vragen over het oorspronkelijk advies

                          Nieuwe wetgeving

                          Signaleren einde rente vaste periode

                          Eventueel service abonnement